Pobierz PREZENT!
Los 22 verbos que cambian de significado con el pronombre "se"

Istnieją czasowniki, które zmieniają swoje znaczenie, jeśli zawierają zaimek „se”. Najpopularniejszym przykładem jest ir lub irse. W tym dokumencie znajdziesz 22 czasowniki, które mają tę samą formę, ale zmieniają swoje znaczenie w zależności od kontekstu za pomocą zaimka „se”.

Pobierz PREZENT!

42 expresiones idiomáticas que te ayudarán a usar un lenguaje más vivo y pasar el examen DELE