Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzajnikach określonych w języku hiszpañskim

W języku hiszpañskim istnieją dwa rodzaje rodzajników określonych: "el" dla rodzaju męskiego i "la" dla rodzaju żeńskiego.
Rodzajnik "el" stosuje się przed rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, na przykład: "el perro" (pies), "el libro" (książka).
Natomiast rodzajnik "la" stosuje się przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej, na przykład: "la casa" (dom), "la mesa" (stół).
W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, niezależnie od rodzaju, używa się rodzajnika "los" dla męskiego i "las" dla żeńskiego. Na przykład: "los niños" (dzieci), "las niñas" (dzieci dziewczyny).
Podobnie jak w innych językach, rodzajniki określone w języku hiszpañskim służą do wskazywania konkretnych osób lub przedmiotów. Ich zastosowanie jest obowiązkowe przed rzeczownikami w większości przypadków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *